Tag Archives: คู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

แบบสำรวจข้อมูลการได้รับคู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (คู่มือ KPI)

แบบสำรวจข้อมูลการได้รับคู่มือประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (คู่มือ KPI)     + โปรดกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำกัน +

>>>>>>     ก่อนกรอกข้อมูลโปรดตรวสอบรายชื่อเขตที่กรอกข้อมูลแล้วคลิกดูข้อมูลที่กรอกแล้วที่นี่ <<<<<<

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วดูรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์นี้
>>>>>>     คลิกดูข้อมูลที่กรอกแล้วที่นี่ <<<<<<

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล